Ελληνικά | English

Πελάτες

εκπαιδευτικό κένρο ατσάς

εκπαιδευτικό κένρο ατσάς

Το όραμα του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, της παραγωγής τροφίμων, γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων της παραδοσιακής γαστρονομίας και συνηθειών της ορεινής και πεδινής περιοχής Μόρφου μέσα από την εκπαίδευση, έμπνευση και απασχόληση των κατοίκων.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς αποτελεί μια κύρια πηγή μάθησης από πρώτο χέρι, σε θέματα σχετικά με την καλλιέργεια, όπως είναι η αειφόρος διαχείριση της γης, η βιοποικιλότητα και η παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων από τον αγρό μέχρι το τραπέζι.

Προσφέρει μάθηση και γνώση σε θέματα που ενδιαφέρουν τους κατοίκους και ιδιαίτερα τους νέους ώστε να εμπνεύσει δραστηριότητες απασχόλησης οι οποίες να βασίζονται στην παράδοση της περιοχής.


Έργα
atsastraining - website

atsastraining - website

Διαδικτυακή πύλη του εκπαιδευτικού κέντρου αστάς. Το website πληροφορεί τους επισκέπτες για τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο της...

περισσοτερα

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Σχεδίαση ιστοσελίδας (Web design)
Σύστημα διαχείρισης Περιεχομένου ModusWEB™ CMS


Δείτε έργα σε αντίστοιχο Τομέα Δραστηριότητας