Ελληνικά | English

Λύσεις

Σχεδίαση ιστοσελίδας (Web design)

Σχεδίαση ιστοσελίδας (web design) είναι η διαδικασία της δημιουργίας ενός ιστοτόπου (web site) από τον αρχικό σχεδιασμό της εμφάνισης και του ύφους του, έως τον τελικό ορισμό διάταξης των περιεχομένων και την δημιουργία των γραφικών στοιχείων.

Πριν δημιουργήσουμε και φορτώσουμε έναν ιστότοπο, είναι σημαντικό να ληφθεί ο απαραίτητος χρόνος για τον σχεδιασμό λειτουργίας του. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται, ο καθορισμός του σκοπού λειτουργίας και η απόφαση ποιου περιεχομένου θα αναπτυχθεί είναι ενέργειες εξαιρετικά σημαντικές.

Εκεί που ο παραδοσιακός γραφικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην αισθητική εμφάνιση μιας ιστοσελίδας ο σκοπός του σχεδιασμού μας είναι να κάνει την διαδραστικότητα του χρήστη πιο διαισθητική.

Ο σκοπός λειτουργίας μιας ιστοσελίδας είναι ένα από τα πρώτα βήματα στη πορεία σχεδιασμού. Ταυτόχρονα ο προσδιορισμός των χρηστών είναι σημείο κλειδί. Οι χρήστες είναι ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα επισκεφτούν την ιστοσελίδα. Αυτοί οι άνθρωποι θα επισκεφτούν τον ιστότοπο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και είναι σημαντικό να βρουν αμέσως αυτό που ψάχνουν.

Στη cybertechnics σχεδιάζουμε τις ιστοσελίδες με κύριο σκεπτικό τον χρήστη και την εύκολη και στοχευόμενη πλοήγηση του μέσα στον χώρο.

Μετά την μελέτη – ανάλυση ακολουθεί η παραγωγή σειράς εικαστικών προσεγγίσεων. Κάθε σειρά απεικονίζει τις απαραίτητες σελίδες ώστε να δοθεί η πλήρη μορφή του ιστοτόπου. Τις προσεγγίσεις όπου απαιτείται συνοδεύει έντυπο επεξήγησης της χρήσης τους.

Στην περίπτωση εφαρμογών οι εικαστικές προσεγγίσεις συνοδεύουν σχέδια και διαγράμματα περιγραφής της διαδραστικής λειτουργίας προς τον χρήστη.


Έργο αναφοράς


atsastraining - website