Ελληνικά | English

Λύσεις

Σχεδίαση e- newsletter

To e-mail marketing σαν υποσύνολο του direct marketing αποτελεί το βασικότερο μέσο διατήρησης της πίστης των πελατών (customer loyalty) καθώς επίσης και της άμεσης πώλησης (immediately buying).

Η επικοινωνία κάθε επιχείρησης ή οργανισμού με τους συναλλασσόμενους τους, δηλαδή πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες ή εν γένη το κοινό του πρέπει να γίνεται με ειδικά για την κάθε περίπτωση σχεδιασμένα ηλεκτρονικά έντυπα, τα γνωστά e- newsletter.

Η σωστή σχεδίαση e-newsletter επιτυγχάνει την διατήρηση του ενδιαφέροντος των χρηστών για τον ιστότοπο και τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προωθεί και παράλληλα αποτελεί σημαντικό μέσο ενίσχυσης της φήμης (brand) της επιχείρησης.

Η σχεδίαση e-newsletter απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και είναι εξίσου απαιτητική, αν όχι περισσότερο, από τη σχεδίαση ιστοσελίδων.

Στη cybertechnics γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες της σχεδίαση e-newsletter, την αντιμετωπίζουμε σαν την προέκταση του ιστοχώρου στον υπολογιστή του χρήστη και την υλοποιούμε με υψηλή αποτελεσματικότητα.

Σε πολλές περιπτώσεις, που η παραγωγή των e-newsletter γίνεται από τον πελάτη, η σχεδίαση περιλαμβάνει και διάφορα πρότυπα περιεχομένου τα οποία εγκαθίστανται στην εφαρμογή αποστολής e-newsletter. Σαν αποτέλεσμα έχει ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει online σύνθετα e-newsletter με ασφάλεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα.


Σχετικά αρχεία

Κάντε δεξί click και επιλέξτε "save target as" για να αποθηκεύσετε το αρχείο


Έργο αναφοράς


atsastraining - website