Ελληνικά | English

Λύσεις

Διαδραστική σχεδίαση (Interactive design)

Η διαδραστική σχεδίαση αποσκοπεί στην βελτίωση της ευχρηστίας και εντυπωσιασμού μιας εφαρμογής, αφού πρώτα διερευνηθούν και γίνουν κατανοητές οι ακριβείς ανάγκες του χρήστη με στόχο την υπηρέτηση και πλήρωση των αναγκών αυτών.

Η διαδραστική σχεδίαση αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της διάρκειας κατανόησης και αύξηση της ορθότητας και αποδοτικότητας της ολοκλήρωσης της λειτουργίας, χωρίς μείωση των απαιτήσεων της εφαρμογής. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι να αυξήσουμε την επιτυχία, την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των χρηστών.

Το κλειδί στη διαδραστική σχεδίαση είναι η κατασκευή πρωτοτύπων για δοκιμή από χρήστες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προτεινόμενη λύση είναι ευχάριστη και επαρκής.

Η σχεδίαση ιστοσελίδων, e-newsletter ή web banner εμπίπτουν στη διαδραστική σχεδίαση, αλλά χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία κυρίως στη σχεδίαση εφαρμογών όπως:

 • Παρουσιάσεις σε CD ROM
 • Εφαρμογές σε Infokiosk
 • Προγράμματα Υπολογιστών
 • Προγράμματα για Handheld
 • Εφαρμογές βιομηχανικού ελέγχου
 • Games

Τα κύρια βήματα / παραδοτέα της υπηρεσίας στα περισσότερα έργα είναι:

 1. Έρευνα συμπεριφοράς χρηστών στο περιβάλλον εφαρμογής
 2. Σχεδίαση γενικής ιδέας (Concept)
 3. Δημιουργία Σεναρίων (storyboard) ανά Προφίλ Χχρηστών
 4. Σχηματοποίηση και σχεδίαση Διαγραμμάτων ροής (Flow Diagrams)
 5. Δημιουργία πρωτοτύπων και δοκιμή από χρήστες
 6. Ανάπτυξη εφαρμογής
 7. Τελικός έλεγχος και παράδοση


Έργο αναφοράς


Hellenic Bank Cyprus Digital Signage