Ελληνικά | English

Πώς ενεργούμε

Τα βασικά

Δεν υπάρχουν μυστικά στη δημιουργία εντυπωσιακών διαδραστικών εφαρμογών. Δεν απαιτούνται ατελείωτες συσκέψεις και γεύματα εργασίας ούτε εξεζητημένη τεχνολογία. Το μόνο που χρειάζεται είναι αποφασιστικοί άνθρωποι με ταλέντο, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τι κάνουν. Είμαστε μία εταιρία με ιδιαίτερα δημιουργικούς ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται με οργανωμένο και πειθαρχημένο τρόπο και είναι πάντοτε συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχουν να κάνουν.

Στην CYBER TECHNICS εργαζόμαστε ομαδικά. Είμαστε παραγωγοί, σχεδιαστές, καλλιτεχνικοί παραγωγοί και προγραμματιστές που εργαζόμαστε όλοι μαζί με συγκεκριμένους ρόλους για την δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών. Κατανοούμε τους ρόλους μας και σεβόμαστε ο ένας τον άλλο.

Αναλύουμε την διαδικασία παραγωγής σε πέντε τομείς: Δημιουργία, Διαχείριση, Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Παράδοση.

Δημιουργία

Μελετάμε τις εταιρίες και τον τρόπο που επικοινωνούν με τους πελάτες τους ή τους εργαζόμενους σε αυτές, με σκοπό να βελτιώσουμε σημαντικά την τρέχουσα τακτική που ακολουθούν με τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών. Μελετάμε τους πιθανούς τρόπους παρουσίασης, καθώς και το κόστος τη διάρκεια υλοποίησης και την αποτελεσματικότητα. Στην συνέχεια οι παραγωγοί μας αναπτύσσουν ιδέες, καταρτίζοντας εναλλακτικά σενάρια. Σκέφτονται συνολικά τον αντικειμενικό σκοπό του έργου, το ιστορικό του πελάτη, το περιεχόμενο που θα παρουσιαστεί, την καλλιτεχνική πλευρά, την πλευρά του κοινού, τα μέσα διανομής κ.α. Τέλος, ολόκληρη η ιδέα καταγράφεται σε μία πρόταση.

Διαχείριση

Η διαχείριση της δημιουργικότητας είναι ένα οξύμωρο σχήμα. Γι' αυτό επικεντρώνουμε την προσοχή μας στη διαχείριση των χειροπιαστών πραγμάτων των δημιουργικών έργων όπως η συλλογή υλικού, η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού. Εμπιστευόμαστε τους σχεδιαστές μας και διαχειριζόμαστε το έργο τους όσο το δυνατόν λιγότερο κατά την διαδικασία της δημιουργίας. Η παρουσίαση των σχεδίων τους στους πελάτες μας γίνεται από τους παραγωγούς μας. Εκείνοι διαχειρίζονται τις προτάσεις και τις τροποποιήσεις, με βάση την εμπειρία τους στις διαδικασίες της τεκμηρίωσης και της επικοινωνίας. Από τις αρχικές ιδέες έως και το παραδοτέο υλικό, οι παραγωγοί μας συμμετέχουν έως και την τελευταία λεπτομέρεια.

Σχεδιασμός

Όπως κάθε μορφή τέχνης, ο διαδραστικός σχεδιασμός απαιτεί φαντασία, γούστο και έμπνευση. Εργαζόμαστε με τα υλικά που μας παραδίδουν οι πελάτες μας και τα προϋπάρχοντα στοιχεία της ταυτότητας του πελάτη. Η έμπνευση μπορεί να "χτυπήσει" οποιαδήποτε στιγμή. Από τα αρχικά μόλις σκαριφήματα δημιουργούμε προσχέδια στο Photoshop. Μπορεί επίσης να κάνουμε και μερικά πρωτότυπα στο Flash. Τα παραπάνω είναι "το έμβρυο" που σε μερικές βδομάδες μόνο θα γίνει το τελικό σχέδιο.

Προγραμματισμός

Πριν παρουσιάσουμε τα σχέδια και τα σενάρια στους πελάτες μας τα συζητάμε με τους προγραμματιστές μας. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό να αρχίσουν να σκέφτονται πώς πρέπει να γίνει η ανάπτυξη από την αρχή κιόλας του έργου. Μπορεί επίσης να συνεισφέρουν μερικές νέες ιδέες στους σχεδιαστές από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και αυτό με την σειρά του μπορεί να γεννήσει μια νέα δημιουργική λύση. Αργότερα όταν οι πελάτες έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένη σχεδίαση, οι προγραμματιστές μας μπορούν να κάνουν άνετα την δουλειά τους, γιατί ήδη έχουν σκεφτεί πώς θα την πραγματοποιήσουν.

Παράδοση - διανομή

Όταν φτάνουμε προς το τέλος του έργου, παραδίδουμε μία δοκιμαστική έκδοση στον πελάτη. Επίσης παραδίδουμε και εκτυπώσεις της κάθε οθόνης του έργου για πιθανές διορθώσεις. Μετά από ένα ή δύο "γύρους" διορθώσεων παραδίδουμε την τελική έκδοση μαζί με όλα τα ψηφιακά υλικά και - κατά περίπτωση - τον κώδικα του έργου. Αυτά τα αρχεία είναι δομημένα, σημειωμένα και παραδίδονται με καθαρό και εύτακτο τρόπο, έτσι ώστε οτιδήποτε χρειαστεί να τροποποιηθεί στο μέλλον να γίνεται γρήγορα και εύκολα.

Έργο αναφοράς


atsastraining - website