Ελληνικά | English

Τι κάνουμε

Mέσα διανομής

Οι διαδραστικές εφαρμογές μπορούν να φτάσουν στην οθόνη του υπολογιστή με πολλούς τρόπους. Μπορεί κανείς να παρακολουθεί μια παρουσίαση σε ένα φορητό υπολογιστή ενώ ταξιδεύει ή σε ένα info-kiosk σε μια έκθεση ή στη δουλειά ή με άνεση στο σπίτι. Τα έργα της CYBER TECHNICS μπορούν να δημοσιευθούν μέσω εταιρικών δικτύων, διαδικτυακών τόπων, CD-ROM και παραδοσιακών μέσων.

Διαδικτυακοί τόποι (Websites)

Δημιουργούμε πολλές εφαρμογές προβολής και υποδομής για το διαδίκτυο. Οι διαδικτυακοί τόποι μπορούν να γίνουν πολύ αποτελεσματικοί επειδή οι άνθρωποι μπορούν να βλέπουν το υλικό σας μέρα - νύχτα από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Οι διαδικτυακοί τόποι είναι σπουδαία μέσα επειδή μπορούν συνεχώς να μεταβάλλονται και να εξελίσσονται από μέρα σε μέρα ή από περίοδο σε περίοδο. Η CYBER TECHNICS έχει δημιουργήσει αξιοσημείωτους δικτυακούς τόπους για πολλούς πελάτες. Οι εφαρμογές μας στο διαδίκτυο αποτελούν εντυπωσιακές εμπειρίες.

CD-ROM

Τα CD-ROM ή αλλιώς ψηφιακοί δίσκοι είναι ιδανικός τρόπος διανομής παρουσιάσεων ή άλλου υλικού σε ψηφιακή μορφή. Τα CD-ROM είναι ένας σπουδαίος τρόπος διανομής πληροφορίας όταν κάποιος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή όταν το παρουσιαζόμενο υλικό περιλαμβάνει πολλά βίντεο και κινούμενα γραφικά. Σημαντικό είναι ότι το κόστος τους είναι ιδιαίτερα χαμηλό στην παραγωγή, συσκευασία και διανομή τους.

Ενδοεταιρικά δίκτυα (Intranets)

Τα ενδοεταιρικά δίκτυα μοιάζουν πάρα πολύ με τους συνήθης διαδικτυακούς τόπους αλλά προορίζονται για ένα συγκεκριμένο κοινό. Είναι δικτυακοί τόποι που μπορούν να προσπελάσουν μόνο όσοι έχουν καθορισμένους κωδικούς πρόσβασης. Τα ενδοεταιρικά δίκτυα είναι ιδανικά για εταιρίες που θέλουν να μοιράζουν πληροφορίες και παρουσιάσεις στους συνεργάτες ή τους πελάτες τους, αλλά δεν επιθυμούν το υλικό αυτό να είναι προσβάσιμο από τον υπόλοιπο κόσμο.